Top 8 môi trường toán học cơ bản trong LaTex

Trong bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạn một số lệnh cơ bản khi soạn thảo các công thức toán học. Vì vậy, ở bài viết này, tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn về các môi trường toán học cơ bản trong LaTex, đồng thời là những môi trường toán học quan trọng nhất.

Tương tự như bài viết trước, để soạn thảo các công thức toán học, bạn cần nạp đầy đủ ba gói lệnh sau: amsmath, amsfonts, amssymb. Từ đây trở đi, khi soạn thảo các công thức toán học, bạn nên đảm bảo rằng đã nạp đầy đủ ba gói lệnh này.

I. Môi trường Math

Môi trường soạn thảo toán học Math đóng vai trò quan trọng và thường được sử dụng nhiều nhất trong các môi trường toán học.

Trong môi trường này, các công thức được đưa vào trực tiếp trong văn bản.

Để sử dụng môi trường math, bạn có thể áp dụng một trong ba cách sau đây:

Cách 1: Sử dụng lệnh \begin{math}…\end{math}

Cách 2: Sử dụng cặp dấu ngoặc \(…\)

Cách 3: Sử dụng cặp dấu $…$

Theo quan điểm cá nhân, cách thứ ba thường được xem là tối ưu nhất. Trong môi trường toán học này và trong các môi trường toán học khác, bạn không cần thêm khoảng trắng trong quá trình soạn thảo, trừ khi muốn ngăn cách các lệnh với ký tự ngay sau nó.

II. Môi trường Displaymath

Môi trường hiển thị toán học displaymath có tính tương tự với môi trường math, nhưng ở đây các công thức toán học được hiển thị trên một dòng riêng biệt.

Để sử dụng môi trường hiển thị toán học displaymath, bạn có thể áp dụng một trong ba cách sau đây:

Cách 1: Sử dụng lệnh \begin{displaymath}…\end{displaymath}

Cách 2: Sử dụng cặp dấu ngoặc \[…\]

Cách 3: Sử dụng cặp dấu $$…$$.

Trong hai môi trường toán học math và displaymath, ngoài sự khác biệt về cách hiển thị, còn có một điểm khác biệt quan trọng đó là: 

Kết quả biên soạn của các công thức trong môi trường soạn thảo toán học và môi trường hiển thị toán học là khác nhau.

Đối với môi trường soạn thảo toán học, các chỉ số trên và dưới không được đẩy ra xa các kí hiệu như giới hạn, tích phân,… không lớn nhưng trong môi trường hiển thị toán học thì ngược lại.

III. Môi trường Equation

Môi trường equation là một môi trường trong LaTex được hiểu nôm na là nơi để viết một phương trình hoặc công thức toán học, nó luôn được đánh số và hiển thị trên một dòng riêng biệt. Để sử dụng môi trường này, bạn có thể sử dụng lệnh \begin{equation}…\end{equation}. 

Theo mặc định, số thứ tự của phương trình được hiển thị ở phía bên phải và bạn cũng có thể sử dụng lệnh \tag{…} để gán cho nó một tên gọi theo ý muốn của bạn.

Nếu bạn muốn soạn thảo văn bản thông thường trong môi trường toán học, bạn phải sử dụng lệnh \text{…}.

IV. Môi trường Gather

Môi trường gather là một trong những môi trường có khả năng hiển thị các nhóm công thức mà mỗi công thức được đặt trên một hàng riêng biệt. Các công thức này được hiển thị trên các hàng song song và được canh giữa. 

Trong môi trường này, các công thức LaTex riêng biệt được xuống hàng bằng lệnh \\, và công thức cuối cùng trong môi trường không có lệnh \\, mỗi hàng được tự động đánh số khi có lệnh \notag trước lệnh \\.

V. Môi trường Align

Môi trường align được sử dụng để sắp xếp các biểu thức toán học thành nhiều cột. Số cột được hạn chế bởi độ rộng của trang giấy, và khoảng cách giữa các cột được tự động điều chỉnh.

VI. Môi trường Array

Môi trường array là một môi trường theo cột, cho phép bạn tạo ra các mảng và hoạt động như một môi trường bảng.

Lệnh \\ được sử dụng để ngắt hàng. Môi trường này có độ tùy chỉnh cao; nếu bạn biết cách sử dụng một cách khéo léo, nó có thể thay thế cho môi trường matrix và case.

Ma trận:

Hàm số: 

VII. Môi trường Matrix

Môi trường matrix cho phép bạn tạo ra các ma trận và định thức một cách nhanh chóng.

Ngoài môi trường matrix, để tạo ra một ma trận, chúng ta còn có các môi trường pmatrix, bmatrix, vmatrix, Vmatrix và Bmatrix. Mỗi môi trường này có chức năng cụ thể, bạn có thể xem minh họa bên dưới. 

Môi trường matrix

Môi trường pmatrix

Môi trường bmatrix

Môi trường vmatrix

Môi trường Vmatrix

Môi trường Bmatrix

IIX. Môi trường Case

Môi trường Case là một môi trường toán học con đặc biệt, hữu ích trong trường hợp bạn cần định nghĩa các hàm có nhiều công thức khác nhau tương ứng với các tập xác định khác nhau.

IX. Lời kết

Vậy là, thuthuathack.com đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng Top 8 môi trường toán học cơ bản trong LaTex mà bạn nên biết. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể, bạn sẽ lựa chọn môi trường phù hợp. Hi vọng rằng những thông tin tổng hợp trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về LaTex.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *